HOT Flix

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 3/2565 ที่พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วยไล่ออกจากราชการ 2 ราย ปลดออกจากราชการ 1 ราย และให้ออกจากราชการ 2 ราย

รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1. กรณีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 2 กรณี โดยมีพฤติการณ์คือ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายาเสพติด (ยาไอซ์) อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู (มติ อ.ก.พ. ปลดออกจากราชการ 1 ราย) ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายาเสพติด(ยาบ้า) ขณะส่งตัวไปเข้ารับการบำบัดและคุมประพฤติแต่ยังมีพฤติการณ์เสพยาเสพติดระหว่างการบำบัด (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) 2. กรณีทุจริตต่อหน้าที่

เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง 1 กรณี โดยมีพฤติการณ์คือ ติดต่อญาติและเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ลดวันต้องโทษจำคุก (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) 3. กรณีมีมลทินหรือมัวหมองถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 2 กรณี โดยมีพฤติการณ์คือ นำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตเข้ามาในพื้นที่เรือนจำ โดยพยายามลักลอบนำเข้าไปในเรือนจำโดยไม่ได้รับอนุญาต (มติ อ.ก.พ ให้ออกจากราชการ 1 ราย) ติดต่อญาติผู้ต้องขังเพื่อเป็นสื่อในการทวงหนี้ค่ายาเสพติด (มติ อ.ก.พ. ให้ออกจากราชการ 1 ราย)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *