HOT Flix

ท้องก่อนวัยอันควร หรือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นประเด็นที่ถูกนำเสนออย่างแพร่หลายผ่านสื่อโทรทัศน์และสังคมออนไลน์ ซึ่งกระแสคุณแม่วัยใสนั้นเป็นเหมือนดาบ 2 คม เพราะแม้จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้ แต่วัยรุ่นที่ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพออาจเข้าใจผิดคิดว่าการตั้งครรภ์ในช่วงอายุนี้เป็นเรื่องปกติ ทั้งที่จริงแล้วการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอาจส่งผลเสียทั้งทางด้านสุขภาพกายใจ และอาจตามมาด้วยผลกระทบในระยะยาว วัยรุ่นวัยเรียนทั้งหลายจึงควรเรียนรู้แนวทางการป้องกันปัญหานี้ หรือในกรณีที่พลาดพลั้งตั้งครรภ์ไปแล้วควรตั้งสติและเรียนรู้วิธีรับมือที่ถูกต้อง

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหมายถึงการตั้งครรภ์และคลอดบุตรในช่วงอายุ 10-19 ปี องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหานี้และกำหนดให้การลดอัตราการคลอดในผู้หญิงอายุ 15-19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกประเทศต้องบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 สำหรับประเทศไทยนั้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งกรมอนามัยเปิดเผยว่าปี พ.ศ. 2558 อัตราการคลอดบุตรในช่วงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงช่วงอายุเดียวกันนี้ คิดเป็น 44.8 รายต่อ 1,000 ราย ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ที่คิดเป็น 47.9 รายต่อ 1,000 ราย ซึ่งเป็นผลจากการรณรงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างจริงจังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ที่เริ่มตระหนักถึงปัญหาและให้ความร่วมมือ

เป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานกับประเด็นท้องในวัยเรียน หรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผลพวงมาจากความสนุกอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเหล่าวัยรุ่น หรือแท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะวัยรุ่นไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้กันแน่ด้วยปัจจัยด้านวัฒนธรรมรวมถึงขนมธรรมเนียมประเพณีไทยที่ยังไม่ค่อยเปิดเผยและพูดคุยกันได้อย่างปกติในเรื่องเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายให้วัยรุ่น วัยคึกคะนองที่กำลังอยากรู้อยากลอง เลือกที่จะลองผิดลองถูกด้วยตนเองโดยที่ไม่ทันได้คิดถึงผลที่จะตามมาระยะยาว

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนนั้น มีอยู่หลายองค์ประกอบด้วยกัน โดยสาเหตุที่เป็นปัจจัยหลัก ๆ มีดังนี้
1. ค่านิยมเรื่องเพศที่เปลี่ยนไป หนุ่มสาววัยรุ่นที่กำลังตื่นเต้นกับโลกใบเดิมที่แปลกตา ทำให้เกิดความคึกคะนอง เห็นผิดเป็นชอบ ทำอะไรโดยขาดความย้ำคิดและไม่ตรึกตรองอย่างมีสติ มีมุมมองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเพียงแค่เกมที่ใครได้แต้มมากคือผู้ชนะจนทุกคนต้องสรรเสริญเยินยอ กว่าจะรู้อีกทีก็กลายเป็นปัญหาที่ยากเกินแก้ไข
2. การเสพสื่ออย่างขาดวิจารณญาณ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันสื่อเรื่องเพศค่อนข้างสืบค้นได้ง่ายผ่านโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะคลิปโป๊ หนังโป๊ ภาพโป๊เปลือย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นหรือปลุกเร้าให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์อย่างขาดการป้องกันได้ และเกิดปัญหาท้องในวัยเรียนตามมาในท้ายที่สุด
3. ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ยังเป็นปัญหาสำคัญของเด็กไทยในเรื่องการศึกษาบทเรียนที่เกี่ยวกับเพศศึกษา การศึกษาประเด็นนี้ยังเป็นไปอย่างเขินอาย ทำให้เด็กมีทัศนคติในเรื่องนี้ที่ดูท้าทาย อยากรู้อยากลอง ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีเมื่อถึงวัยอันควร ดังคำกล่าวที่ว่า “ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุ” ยิ่งบอกว่าห้าม วัยรุ่นเลือดร้อนยิ่งอยากแหกกฎ
4. ครอบครัวขาดการสื่อสารอย่างเปิดเผย ความสัมพันธ์ในครอบครัวยังมีเส้นบาง ๆ กัน ทำให้ลูกไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อและแม่อย่างตรงไปตรงมา หรือบางครอบครัวอาจจะมีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกน้อยจนเกินไป ทำให้ลูกเลือกที่จะแสวงหาความรักในรูปแบบอื่นจากนอกบ้าน และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

นพ.พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ด้านประชากรในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะปัญหาการเกิดที่ด้อยคุณภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ “ท้องไม่พร้อม” โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น จากสถิติในพ.ศ.2562 พบว่า วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 169 คน ในขณะที่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน ด้านจำนวนคุณแม่วัยใสพบว่าในปีเดียวกัน มีจำนวนผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ให้กำเนิดบุตรอยู่ที่ 63,831 ราย โดยแยกเป็นอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 61,651ราย และอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 2,180 ราย และยังมีผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มีการคลอดซ้ำอีกถึง 5,222 ราย (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2564)

เพื่อเป็นการแก้ไขดังกล่าว สธ. จึงได้เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (พ.ศ.2560-2569) อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้วยการส่งเสริมวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ให้สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงคุมกำเนิดและฝังยาคุมได้ฟรีทุกกรณี และยังครอบคลุมถึงหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 20 ปีขึ้นไปในกรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนค่าบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้กับสถานบริการเครือข่ายของสปสช. การดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังนำไปสู่การผลักดันและบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2564 เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงให้ได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้ในระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *