HOT Flix

ที่สระบุรี-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจผู้ป่วยเชิงรุกพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีซีพีเอฟแก่งคอย 3,400 คนจาก 5,862 คนพบติดเชื้อโควิดแล้ว 391 คน ซึ่งซีพีเอฟได้มีข่าวทั้งเรื่องเนื้อหมูและลามมาถึงพนักงานโรงงานแปรรูปนี้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า สระบุรีตรวจเชิงรุก พนักงาน CPF แก่งคอย ครึ่งทางเจอติดแล้ว 391 รายกรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ทดลองเล่นได้ง่ายๆที่บ้าน และโรงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด มหาชน)ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

สืบเนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด 19 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจคันหาผู้ป่วยเชิงรุกพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 5,862 คน ปัจจุบันดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้วจำนวน 3,400 คน ทราบผลการตรวจแล้ว จำนวน 2,299 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 391 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวกัมพูชาจำนวน 240 คน เป็นเพศชาย จำนวน 129 คน เพศหญิง จำนวน 111 คน ชาวไทย จำนวน 151 คน

เป็นเพศชาย จำนวน 37 คน เพศหญิง จำนวน 114 คน อยู่ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 349 คน (กัมพูชา จำนวน 240 คน ชาวไทย 109 คน) เดินทางไป-กลับ ต่างจังหวัด 42 คน (ชาวไทยทั้งหมด) ผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย 2. โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสระบุรีมาตรการดำเนินการที่ดำเนินการแล้ว ได้ตรวจหาเชื้อในพนักงานทั้งหมดทั้งในโรงงาน และนอกโรงงานโดยให้พนักงานไปตรวจเองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ ดำเนินการประสานงานระหว่างจังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอาการตรวจหาเชื้อ และกักกันตัวที่บ้าน รวมทั้งให้สาธารณสุขอำเภอ ติดตาม ดูแล พนักงานอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

การดำเนินการของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 400 คน ทดลองเล่นได้ง่ายที่ผ่านโดยไม่ต้องออกไปสัมเชื้อและขณะนี้ได้ปิดโรงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *